Běh na lyžích

Běžecké lyžování, neboli běh na lyžích je častým způsobem, jak se v zasněženém terénu efektivně přesunovat z jednoho místa na druhé.Díky sněhu je klasická pěší chůze velmi neefektivní až pomalá a využití lyží naám poskytuje možnost rychlého přesunu i za těchto ztížených podmínek.Dříve byl tento způsob dopravy v severních zemích velmi rozšířen, dnes spíše převládá jako rekreační činnost, či jako závodní disciplína.I přesto je však v odlehlejších místeh hojně využíván.K běhu na lyžích se používají takzvanné běžky což jsou lyže speciálně uzpůsobené na běh na dlouhou vzdálenost a naopak jsou velmi nevhodné na sjíždění prudkých srázů.V dobách minulých se používaly lyže univerzální se kterými se dalo sjíždět i běhat.

Předchůdcem běžeckých lyží jsou nepochybně sněžnice.Ty jsou však s lyžemi neporovnatelné, protože neumožňují nijak rychlejší pohyb a není možno s nimi efektivně klouzat po sněhu.První závody v běhu na lyžích se pořádaly již v sedmnáctém století a postupně se z tohoto sportu stal i sport olympijský.